fbpx
01. rujan 2020.
Europski parlament

Usvojeno mišljenje zastupnika Resslera o europskoj pomoći oporavku

Odbor za proračune Europskog parlamenta (BUDG) usvojio je danas mišljenje na prijedlog Uredbe o inicijativi REACT-EU, dijelu Plana oporavka vrijednom 55 milijardi eura kojom se proširuju mjere za oporavak od krize uzrokovane pandemijom COVID-19. Zastupnik Karlo Ressler (EPP/HDZ) je predvodio rad na mišljenju kao izvjestitelj Odbora te uspio postići široku većinu za nekoliko elemenata važnih za Hrvatsku, kao i druge države korisnice inicijative.

Ključni elementi usvojenog mišljenja odnose se na smanjivanje administrativnog tereta za države članice te povećanje fleksibilnosti korištenja sredstava, a sve u cilju što brže i jednostavnije isplate predviđenih sredstava korisnicima. Naglašena je i potreba produživanja prihvatljivosti troškova za financiranje projekata do kraja 2024. godine radi povećanja apsorpcije, kao i godišnjeg predfinanciranja do 50% na zahtjev država članica.

Nacionalni programi za oporavak i otpornost koje trenutno donose države članice, pa tako i Hrvatska, definirat će ključne nacionalne prioritete oporavka gospodarstva. Zastupnik Ressler istaknuo je da je glavni cilj u pregovorima s drugim političkim opcijama bio osigurati što manje administrativno opterećenje za države i korisnike budući da je ključ uspjeha cijelog paketa oporavka brzina i učinkovitost korištenja.

„Ključno je što kvalitetnije iskoristiti sredstva koja su na raspolaganju za brži oporavak, prije svega mjerama potpore za mala i srednja poduzeća. Sredstva će se moći koristiti za ulaganja u sve gospodarske sektore, osobito kroz mjere za potporu očuvanju radnih mjesta, pružanje obrtnog kapitala, očuvanje likvidnosti poduzeća, kao i ulaganja u zelene i digitalne tehnologije.“, zaključio je Ressler, koji je i izvjestitelj Europske pučke stranke za europski proračun za 2021.

Paket za REACT-EU uključuje dodatna sredstva od 55 milijardi eura, koja će biti dostupna za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) te za Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) za razdoblje 2014. – 2020. Ta će se dodatna sredstva u razdoblju 2021. – 2022. osigurati iz instrumenta Next Generation EU, a već 2020. putem ciljane revizije trenutačnog financijskog okvira. Inicijativa bi trebala pridonijeti bržoj zelenoj i digitalnoj tranziciji svih dijelova Europe. Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/QANDA_20_948