fbpx
15. siječanj 2020.
Europski parlament

Rasprava o Konferenciji o budućnosti Europe

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu raspravljalo se o Konferenciji o budućnosti Europe. Uvodno izlaganje u ime Vijeća Europske unije održala je državna tajnica Nikolina Brnjac, a u ime Europske komisije potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, koja je u ime te institucije zadužena za održavanje Konferencije.

U okviru rasprave zastupnik Ressler (HDZ/EPP) održao je govor u kojem je naglasio da je važno prepoznati brzinu društvenih, tehnoloških i demografskih promjena kojima svjedočimo u Europi. Od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora prije jednog desetljeća ubrzano se mijenja način na koji živimo, radimo i komuniciramo, ali se i zahtijeva veću uključenost svih europskih građana.

Planirano je da Konferencija obuhvati cijeli niz događaja diljem Europske unije s ciljem njezine prilagodbe na nove izazove. Trebala bi započeti za vrijeme hrvatskog predsjedanja u svibnju 2020. i trajati dvije godine. Nacrt rezolucije o kojem su zastupnici raspravljali na sjednici poziva građane iz cijele Europe, kao i predstavnike civilnog društva te aktere na svim razinama odlučivanja na involviranost pri utvrđivanju prioriteta Europske unije.

Zastupnik Ressler je naglasio i posebnu ulogu koji bi na Konferenciji trebali imati mladi budući da upravo oni najčešće predvode nove društvene trendove, ali i da se njih itekako tiče kako će izgledati europska budućnost.

Drago mi je što će potpredsjednica Šuica predvoditi rad Europske komisije na Konferenciji o budućnosti Europe jer je za uspjeh Konferencije ključno razumjeti koliko je Europa raznolika. Moramo uključiti sve različite perspektive naših građana iz svih dijelova Europe. Potrebno je nadići formalizam i osigurati da Konferencija bude konstruktivna, inkluzivna i približi Europu građanima

naveo je zastupnik Ressler.