fbpx
01. ožujak 2021.

Poziv za pisanje eseja

Ured zastupnika Karla Resslera, glavnog pregovarača Europskog parlamenta za proračun 2022., objavljuje poziv za pisanje nagradnog eseja hrvatskim državljanima od 18 do 26 godina starosti

 

Kako najbolje iskoristiti priliku za digitalnu i zelenu transformaciju Hrvatske uz rekordni iznos europskih sredstava na raspolaganju?

 

Zahvaljujući uspješnim pregovorima, Hrvatska će u idućih sedam godina na raspolaganju imati preko 24 milijarde eura iz europskih fondova, što je dvostruko više nego u prošlom financijskom razdoblju. Tim sredstvima velikim će se dijelom financirati oporavak od posljedica pandemije COVID-19, obnova od potresa, kao i zelena i digitalna tranzicija. Okvir je dobrim dijelom zadan, no svaka država članica sama će odlučiti o svojim prioritetima. Prema tvom mišljenju, kako bi Hrvatska trebala iskoristiti ova europska sredstva i veliku priliku u vrijeme dramatičnih društvenih promjena u Europi i svijetu? U kojoj se mjeri slažeš s razvojnim smjerovima Nacionalne razvojne strategije? Koje su ključne reforme, promjene i projekti koje trebamo provesti – na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini – uz pomoć europskog financiranja, kako bi se Hrvatska modernizirala i osnažila za novu generaciju? 

Obrazloži svoj odgovor u eseju do 2000 riječi koji ćeš poslati na info@karloressler.eu najkasnije do 15. travnja 2021. Sudionici poziva bit će pozvani na posebnu Konferenciju u organizaciji Ureda zastupnika Resslera koja bi se trebala održati na proljeće. Pri ocjenjivanju vrednovat će se kvaliteta argumentacije, struktura, stil, razumijevanje te originalnost ideja, u okviru onoga što je dopušteno i moguće za provedbu. Autori najkvalitetnijih eseja bit će nagrađeni, a svoje ideje imat će priliku posebno predstaviti i u Europskom parlamentu.

Osobni podaci prikupljeni u vezi s ovim nagradnim pozivom obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, kao i Obavijesti o privatnosti dostupnoj na karloressler.eu te će biti korišteni samo u svrhu aktivnosti vezanih uz ovaj poziv te informiranja o relevantnim aktivnostima zastupnika.