fbpx
17. srpanj 2019.
Europski parlament

Karlo Ressler izabran u vodstvo Mreže mladih članova EPP-a

U nastavku plenarnog tjedna Europskog parlamenta u Strasbourgu, izabrano je novo vodstvo Mreže mladih članova EPP-a (Young Members’ Network), koja okuplja mlade zastupnike EPP-a u Europskom parlamentu, kao i u nacionalnim parlamentima država članica.

Nova koordinatorica ovog programa Kluba Europske pučke stranke je Eva Maydell (Paunova), bugarska zastupnica u Europskom parlamentu koja je u proteklom sazivu proglašena jednom od najuspješnijih europskih zastupnika. U tročlano vodstvo Mreže mladih članova izabrani su još i hrvatski zastupnik i potpredsjednik Mladeži Europske pučke stranke Karlo Ressler i nova irska zastupnica Maria Walsh.

Zastupnik Ressler zahvalio je kolegama na izboru i istaknuo kako program Mreže mladih članova ima za cilj povezivanje mladih zastupnika EPP-a i služi kao vrlo korisna platforma za razmjenu mišljenja s vodstvom Kluba, Europske komisije i ostalih dionika bliskih Klubu EPP-a.

Naša politička obitelj – desni centar – ima ambiciju dugoročno ostati najsnažnija politička opcija u Europi. Za to je potrebna ukorijenjenost u naše vrijednosti, ali jednako tako i okrenutost prema budućnosti, velikim društvenim i tehnološkim promjenama i potrebama mladih. To će biti prioriteti mog rada s kolegicama Maydell i Walsh, ali i cijelom Mrežom mladih članova.

istaknuo je Ressler

U prethodnom razdoblju Mreža je bila angažirana u radu Kluba Europske pučke stranke, a pokrenuli su i posebni Erasmus program za mlade zastupnike nacionalnih parlamenata kako bi dobili uvid u djelovanje i rad Europskog parlamenta.