fbpx
22. siječanj 2020.
Europski parlament

Hrvatsko predsjedništvo o Uredbi o e-privatnosti

Budući da trenutna Direktiva o e-privatnosti iz 2009. godine ne udovoljava u potpunosti potrebama aktualnih ponuda u elektroničkim komunikacijama, Europska komisija je odlučila pokrenuti novi legislativni zahvat, odnosno Uredbu o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama.

Zbog toga je zastupnik Karlo Ressler, kao član Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) sudjelovao u raspravi s državnim tajnikom Josipom Bilaverom, koji je u ime hrvatskog predsjedništva Vijećem Europske unije predstavio ideje u pogledu deblokiranja Uredbe o e-privatnosti na razini Vijeća i usvajanja novih pravila koje ona predviđa.

Neosporno je da su nam potrebna pravila kako bi svi korisnici usluga elektroničke komunikacije mogli uživati u najvišim standardima privatnosti, ali isto tako važno je stvoriti sigurno okruženje za korištenje novih tehnologija kako bi se minimalizirala mogućnost zlouporabe. To se ponajviše odnosi na posebno ranjivu skupinu kao što su djeca koja su sve češći korisnici ovih modernih komunikacijskih mogućnosti

navodi zastupnik Ressler

Iako su glavni ciljevi postojećeg legislativnog okvira ostali jednaki, zbog bitno promijenjenog stanja na tržištu elektroničkih komunikacija Komisija smatra kako je potrebna podrobnija regulacija. To se ponajviše odnosi na pojavu novih internetskih komunikacijskih kanala, uključujući WhatsApp, Viber, Messenger, Skype te nove mogućnosti Gmail-a.

Elektronička komunikacija na spomenutim platformama nije uključena u primjenu postojeće Direktive te je osnovni cilj nove Uredbe regulirati korištenje ovih platformi u sukladnosti sa svim standardima Europske unije u pogledu telekomunikacija i digitalnog tržišta.