fbpx
31. kolovoz 2023.
Europski parlament

Dodatna potpora Ukrajini u iznosu do 50 milijardi eura

Zastupnik Karlo Ressler sudjelovao je na zajedničkom sastanku Odbora za proračune i Odbora za vanjske poslove na kojem se raspravljalo o prijedlogu Komisije za uspostavu namjenskog instrumenta za potporu oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine (eng. Ukraine Facility) u iznosu do 50 milijardi EUR za bespovratna sredstava i zajmove u razdoblju od 2024. do 2027 godine.

Ressler je istaknuo kako je ključno nastaviti podupirati Ukrajinu da održi makrofinancijsku stabilnost i pritom provodi ključne reforme potrebne za približavanje Europskoj uniji. Pritom je istaknuo da se provedba ovog instrumenta mora temeljiti na pouzdanom okviru transparentnosti kako bi se zaštitili financijski interesi Unije i njenih poreznih obveznika.

„Legitimnost financijske pomoći Ukrajini uvjetovana je apsolutnom transparentnošću pred europskim građanima. Stoga je neophodno da Europski parlament prepozna važnost mjera protiv financijskih prijevara i zlouporabe, te pruži jasan uvid u rezultate koji se ostvaruju s europskim novcem u Ukrajini.“

Prijedlog se trenutno razmatra u Europskom parlamentu i Vijeću. Odbor za proračune Europskog parlamenta održao je zajedničku sjednicu s Odborom za proračune Vrhovne rade na kojem je predstavljena zahtjevna financijska situacija. Nakon što se prijedlog donese, Ukrajina će biti pozvana da predstavi svoj plan s reformama i ulaganjima koje namjerava provesti.